Рівняння стану реального газу.

Для реального газу рівняння стану відрізняється від рівняння стану ідеального газу тим, що в ньому введені певні поправки, які враховують розмір молекул і сили взаємодії між ними. В наших задачах обмежимось лише рівнянням Ван – дер - Ваальса, яке для 1 моля газу має вигляд:

(50)

де V0 – об’єм одного моля газу, p- тиск газу, T- його температура, a, b – сталі Ван-дер-Ваальса (сталі для даного газу, але різні для різних газів). Для деяких газів значення приведені в таблиці.

Речовина a, Дж м3/моль2 b, 10-5 м3/моль
Азот (N2) 0.136 3.8
Аргон (Ar) 0.132 3.2
Вода (H2O) 0.554 3.0
Водень (H2) 0.024 2.7
Вуглекислий газ (CO2) 0.364 4.3
Кисень (O2) 0.137 3.2
Гелій (Не Рівняння стану реального газу.) 0.003 2.2

Поправка визначає внутрішній (молекулярний) тиск, який існує в об’ємі одного моля газу внаслідок взаємодії молекул. Поправка на об’єм молекул b пов’язана з власним об’ємом молекул. Вона дорівнює:

(51)

де - об’єм усіх молекул моля газу, d - ефективний діаметр молекул (наведені нижче в таблиці).

Для довільної маси газу m рівняння Ван-дер-Ваальса набуває вигляду:

(52)

де V- об’єм газу, - кількість молів газу.

Речовина d, 10-10 м Речовина d, 10-10 м
Азот (N2) 3.1 Водяна пара (H2O) 2.9
Аргон (Ar) 2.9 Гелій (Не) 1.9
Водень (H2) 2.7 Кисень (O2) 2.9
Вуглекислий газ (CO2) 3.3 Оксид вуглецю (СО) 3.2


documentbbxlboz.html
documentbbxlizh.html
documentbbxlqjp.html
documentbbxlxtx.html
documentbbxmfef.html
Документ Рівняння стану реального газу.